Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Khoa Cơ khí

7

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

Văn phòng khoa: Phòng 301 – Tầng 3, A10, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 322.
Email: khoack@haui.edu.vn.
Website: https://www.haui.edu.vn/vn/page/kck
Website trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: https://www.haui.edu.vn/

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí – Khoa Cơ khí

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE