Ngày 4/30 Kỷ luật: Ứng dụng Conditional Formating trong công việc

Ngày 4/30 Kỷ luật: Ứng dụng Conditional Formating trong công việc

Đây chỉ là 1 phần kiến thức lấy trong khóa học Excel ứng dụng V1. Hiện đang giảm đến 80% giá khóa học. Truy cập https://hocketoanonline.net để nhận ưu đãi ngay
Tải tài liệu để thực tập https://m.me/Quangcanh.nghechiase nhập ngay4
Fanpage Excel ứng dụng: https://www.facebook.com/Excelquangcanh
#gàkếtoán,#dailythuebacninh# Data Validation #list

Ngày 4/30 Kỷ luật: Ứng dụng Conditional Formating trong công việc

Nguồn: https://phumanh.com/