nhận định thị trường Chứng khoán ngày mai 9/4

4

nhận định thị trường Chứng khoán ngày mai 9/4

2 sách nói rõ 7 phương pháp mua cổ phiếu, về Chứng khoán cơ bản , chuyên sâu , nói đánh giao dịch hàng hóa, Forex . Sách phù hợp điều kiện Vn , ( không phải sách dịch Mỹ viết dạng lan man không cụ thể ) Sách không có thị trường . 1 quyển 300 trang gồm 20 chương giá 2 quyển là 300.000đ, 1 quyển 160.000đ ship đến địa chỉ đt 0335821962

nhận định thị trường Chứng khoán ngày mai 9/4

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE