Phần 3: Tinh dầu CBD trong hỗ trợ điều trị bệnh Tiểu đường

5

Phần 3: Tinh dầu CBD trong hỗ trợ điều trị bệnh Tiểu đường

CBD có trên 846 thành phần hóa học tự nhiên – Các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công được 85 thành phần được gọi là Cannabinoid có cấu trúc phân tử gần giống cấu trúc phân tử của cơ thể con người nhưng kết quả của chúng như nhau – Các Endocannabinoid nội sinh được sản xuất bởi cơ thể con người cho nên khi sử dụng CBD vào cơ thể thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người —- CBD 1 NÃO ———- CBD 2 CÁC BỘ PHẬN.

Phần 3: Tinh dầu CBD trong hỗ trợ điều trị bệnh Tiểu đường

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE