Phương pháp kiểm tra viết

5

Phương pháp kiểm tra viết

Xét theo dạng thức của bài kiểm tra có hai loại là kiểm tra viết dạng trắc nghiệm tự luận (tự luận) và kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm).

Phương pháp kiểm tra viết

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE