Poco các máy xúc l Trò chơi sửa chữa bảo dưỡng xe #2 l Tayo xe bus nhỏ

Poco các máy xúc l Trò chơi sửa chữa bảo dưỡng xe #2 l Tayo xe bus nhỏ

Poco của chúng ta làm việc chăm chỉ ở công trường! các bạn có biết xe hạng nặng Poco làm việc gì không? Và khi Poco làm xong việc thì cậu ấy sẽ nghỉ ngơi như thế nào? Ừm…Poco sẽ cho dầu vào như các xe ô tô khác à? Tò mò tò mò quá!

Poco các máy xúc l Trò chơi sửa chữa bảo dưỡng xe #2 l Tayo xe bus nhỏ

Nguồn: https://phumanh.com/