proTalk: Phát triển nghề KIỂM TOÁN NỘI BỘ, nghề lương cao, tăng cường quản trị các công ty niêm yết

proTalk: Phát triển nghề KIỂM TOÁN NỘI BỘ, nghề lương cao, tăng cường quản trị các công ty niêm yết

Đối thoại trực tuyến với chuyên gia Kiểm toán nội bộ (KTNB) – Mr. Long Phan https://www.facebook.com/long.phan1 để nhận được những thông tin NÓNG nhất sau khi Việt Nam áp dụng hệ thống chuẩn mực KTNB từ năm 2021:
❓ Sự phát triển của Kiểm toán bộ bộ (KTNB) trên thế giới và Việt Nam trong bối cảnh rủi ro kinh doanh ngày càng tăng (Do đại dịch, sự phá sản, chia tách của các tập đoàn..)
❓ Vị trí quan trọng của bộ phận KTNB: Đối tác kinh doanh (Business partner) với vị trí quan trọng trong mô hình quản trị công ty.
❓ Giới thiệu Mô hình 3 tuyến mới của IIA và hệ thống chuẩn mực KTNB Việt Nam áp dụng từ năm 2021.
Đặc biệt buổi ProTalk Phát triển nghề kiểm toán nội bộ sẽ được tổ chức qua hình thức Livestream trực tuyến vào Thứ Tư ngày 02/06/2021.

Chương trình Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế: (Học trực tuyến) https://www.afa.edu.vn/cpia-kiem-toan-noi-bo-chuan-quoc-te/
– FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM

proTalk: Phát triển nghề KIỂM TOÁN NỘI BỘ, nghề lương cao, tăng cường quản trị các công ty niêm yết

Nguồn: https://phumanh.com/