PT02.3 – 16 HƠI THỞ THIỀN || ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ (Khóa tu lần II – P3/3)

PT02.3 - 16 HƠI THỞ THIỀN || ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ (Khóa tu lần II - P3/3)

16 HƠI THỞ THIỀN || ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ (Khóa tu lần II – P3/3)
Thuyết giảng tại Khóa tu Thiền Tập Phật Giáo Vipassana Chùa Pháp Tạng – Lần Thứ II (Phần 3/3)

Hành giả thực hiện thở theo kinh Giáo Giới La Hầu La (Trung bộ II) hay kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (Kinh Trung Bộ III) về hơi thở Tứ Niệm Xứ – trên bốn nơi: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Đây là những bản kinh rất quan trọng về phương pháp quán niệm hơi thở do chính Đức Phật thuyết cho các đệ tử khi Ngài còn tại thế. Những hành giả quyết chí tu tập thiền cần phải hiểu thật rõ về những bài kinh này để làm yếu chỉ mà thực hành.

Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được viên mãn.
– Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho Bảy giác chi được viên mãn.
– Bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho Minh Giải thoát (vijjavimutti) được viên mãn.
– Và này các Tỷ-kheo, như thế nào tu tập Nhập tức xuất tức niệm? Như thế nào làm cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn?
Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, để niệm trước mặt.
Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra.
1. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vô dài”. Thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra dài”.
2. Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vô ngắn”. Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra ngắn”.
3. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
4. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
5. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
7. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
8. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
9. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
10. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
11. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
12. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
13. “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
14. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
15. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
16. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.

Kính mời Đại chúng cùng đón xem và nghe Pháp nhiều an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Link tổng hợp bài thuyết giảng KHÓA TU THIỀN TẬP VIPASSANA CHÙA PHÁP TẠNG:

====================================================================
Đây là kênh Youtube tổng hợp các bài pháp thoại, tác phẩm và sáng tác của Thầy Thích Trí Huệ.

►Hãy nhấn Subscribe để cập nhật những bài pháp thoại mới nhất của Thầy Thích Trí Huệ.

*** THÔNG TIN LIÊN HỆ ***

►CHÙA PHÁP TẠNG
Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 028.3877.3877 – 0912.120.412 – Fax: 028 3877.8989

Tiểu sử: Đại đức Thích Trí Huệ
Thế danh Trần Minh Á
Sinh ngày: 25- 03- 1971
Quê quán: Cà Mau

► Facebook: http://www.facebook.com/TriHue.Thich
► Fanpage: http://www.facebook.com/TriHue.HP
► Website: http://chuaphaptang.com/
► Gmail: http://chuaphaptanglmx@gmail.com/
► Email: trihuehp@yahoo.com.vn
► Youtube: www.youtube.com/c/TriHueThich

—► Gmail liên hệ ấn tống hay thỉnh KINH SÁCH CHÙA PHÁP TẠNG http://Kinhsachphaptang@gmail.com/

Vui lòng để lại comment nếu quý vị có góp ý đóng góp để phát triển channel.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

PT02.3 – 16 HƠI THỞ THIỀN || ĐĐ THÍCH TRÍ HUỆ (Khóa tu lần II – P3/3)

Nguồn: https://phumanh.com/