Quizizz-Bài tập trắc nghiệm Lịch sử thế giới 1945-2000: Chương I, II-Giáo viên Lịch sử Chanel

Quizizz-Bài tập trắc nghiệm Lịch sử thế giới 1945-2000: Chương I, II-Giáo viên Lịch sử Chanel

Bài tập trắc nghiệm phần Lịch sử thế giới 1945-2000: chương I, II thông qua hình thức trò chơi học tập trên ứng dụng Quizizz, nhằm ôn tập củng cố kiến thức cho các em học sinh: chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai và chương II. Liên Xô (1945-1991), Liên Bang Nga (1991-2000). Hi vọng sẽ hỗ trợ cho các em làm tài liệu tham khảo cho kì thi tốt nghiệp năm nay. Chúc các em ôn tập tốt môn Lịch sử.
Link làm bài trực tuyến: https://quizizz.com/join
Mã code: 4639 9802

Quizizz-Bài tập trắc nghiệm Lịch sử thế giới 1945-2000: Chương I, II-Giáo viên Lịch sử Chanel

Nguồn: https://phumanh.com/