Sáng Mùng 6 Tháng 5 Âm Mở Kinh Cầu An Phật Tổ Phù Hộ Tài Lộc Đầy Nhà Sức Khỏe Phước Hưởng Cả Đời !

Sáng Mùng 6 Tháng 5 Âm Mở Kinh Cầu An Phật Tổ Phù Hộ Tài Lộc Đầy Nhà Sức Khỏe Phước Hưởng Cả Đời !

Mùng 10 Tháng 5 Âm Mở Kinh Cầu An Phật Tổ Phù Hộ Tài Lộc Đầy Nhà Sức Khỏe Phước Hưởng Cả Đời !

#kinhphat #tungkinhphatgiao #kinhphatgiao #tungkinhsamhoi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tụng Kinh Phật Giáo : là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Tụng Kinh Phật Giáo :https://www.youtube.com/channel/UC_3bZpnpt2kZApOMFvJtpOg?view_as=subscriber

Sáng Mùng 6 Tháng 5 Âm Mở Kinh Cầu An Phật Tổ Phù Hộ Tài Lộc Đầy Nhà Sức Khỏe Phước Hưởng Cả Đời !

Nguồn: https://phumanh.com/