Sasha đang học những nghề mới và chia sẻ đồ chơi với bạn bè tại nhà chơi lego

Sasha đang học những nghề mới và chia sẻ đồ chơi với bạn bè tại nhà chơi lego

Sasha chơi trong Ngôi nhà Lego và không muốn chia sẻ đồ chơi với Dima nên đã giấu chúng đi. Sasha nhanh chóng cảm thấy chán khi chơi một mình, và cô nhận ra rằng mình cần phải chia sẻ với bạn bè của mình. Một loạt phim giáo dục vui nhộn dành cho trẻ em.

Sasha đang học những nghề mới và chia sẻ đồ chơi với bạn bè tại nhà chơi lego

Nguồn: https://phumanh.com/