S'ốc: Thiền Am cấm các bé gọi người sinh ra bằng "MẸ"

7

S'ốc: Thiền Am cấm các bé  gọi người sinh ra bằng "MẸ"

_ xin cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ cho Luận Chuyện Đời… Mong mọi người like,Đăng ký kênh ủng hộ mình với ạ.
———————————————————————————
— Bản quyền thuộc kênh Luận Chuyện Đời.
— Cảm ơn cả nhà..
#tabbvt,
#ttbl,
#Thienammoi,

S'ốc: Thiền Am cấm các bé gọi người sinh ra bằng "MẸ"

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE