Sóng gió sai phạm tài chính nổi lên ở Vatican. Bách hại: Chính quyền Ái Nhĩ Lan cấm rước lễ lần đầu

Sóng gió sai phạm tài chính nổi lên ở Vatican. Bách hại: Chính quyền Ái Nhĩ Lan cấm rước lễ lần đầu

00:00:00 Đài Hiệu
00:00:21 Giới thiệu chương trình
00:01:07 Sóng gió sai phạm tài chính vừa nổi lên tại Vatican
00:03:36 Tình hình của các tín hữu Kitô Ai Cập được cải thiện, mặc dù nhiều người vẫn coi anh chị em chúng ta là ‘công dân hạng hai’
00:05:26 Cảnh sát Calgary điều tra sau khi ít nhất 11 nhà thờ Công giáo bị phá hoại bằng sơn màu cam và đỏ
00:08:13 Giáo chủ Công Giáo toàn Ái Nhĩ Lan: Chính phủ cấm tổ chức Rước lễ lần đầu một cách “hoàn toàn thiếu tôn trọng”
00:10:02 Kết thúc
00:10:28 Closing Credits

Sóng gió sai phạm tài chính nổi lên ở Vatican. Bách hại: Chính quyền Ái Nhĩ Lan cấm rước lễ lần đầu

Nguồn: https://phumanh.com/