Tàu Ever Given của hãng EverGreen được giải cứu thành công trên kênh đào Suez | VTC Now

Tàu Ever Given của hãng EverGreen được giải cứu thành công trên kênh đào Suez | VTC Now

VTC Now | Sau 6 ngày mắc cạn, tàu container Ever Given của hãng EverGreen đã được giải cứu thành công. Tàu hàng trên kênh đào Suez sẽ lưu thông trở lại.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

Tàu Ever Given của hãng EverGreen được giải cứu thành công trên kênh đào Suez | VTC Now

Nguồn: https://phumanh.com/