THIỀN BIẾT ƠN – Phép màu mở cánh cửa diệu kỳ

THIỀN BIẾT ƠN -  Phép màu mở cánh cửa diệu kỳ

Biết ơn là nguồn lực lớn nhất, nâng cao tầng sóng rung động của bạn lên, từ đó thu hút những năng lượng tích cực, kiến tạo một cuộc sống nhiệm màu.

Mà bạn biết hông, khi bạn biết ơn bạn có sức mạnh của sự chữa lành rất là lớn, không những chữa lành cho riêng bạn mà còn cho cả những người xung quanh có duyên gặp bạn.

Xem thêm Chuỗi chữa lành: https://youtube.com/playlist?list=PLrpDrgN52o4KqES1DoLDTOnqsofk2PP0y

Tracy sẽ sắp xếp làm thêm nhiều clip chuỗi dẫn thiền chữa lành để cùng trải nghiệm mỗi phút giây tĩnh tâm chạm được sâu hơn, sống trọn vẹn và sống ý nghĩa giúp ích cho xã hội này.

===============
Kết nối ấm áp cùng CỘNG ĐỒNG GIEO DUYÊN: https://www.facebook.com/groups/gieoduyen.vn

GROUP: CỘNG ĐỒNG CHỮA LÀNH MỐI QUAN HỆ VỚI TIỀN: https://www.facebook.com/groups/chualanhmoiquanhevoitien

Duyên lành ta cùng kết nối Fb của Kiều xem các phần chia sẻ ngắn sau này về giải mã bản thân: https://www.facebook.com/hongkieu.tracy/

Yêu và biết ơn cả nhà đã tạo cho Tracy một cái duyên rất lớn trên con đường thực hiện sự mệnh gieo duyên này!

THIỀN BIẾT ƠN – Phép màu mở cánh cửa diệu kỳ

Nguồn: https://phumanh.com/