Thiền Chỉ & Thiền Quán (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa (ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)

Thiền Chỉ & Thiền Quán  (vấn đáp)  - Thầy Thích Pháp Hòa  (ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 – 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Thiền Chỉ & Thiền Quán (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa (ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *