Tiếp cận bệnh nhân KHÓ THỞ

Tiếp cận bệnh nhân KHÓ THỞ

+ Tiếp cận bệnh nhân KHÓ THỞ
TS. BS. Phạm Minh Tuấn
Viện tim mạch Việt Nam
Bệnh viện Bạch Mai
Bộ môn tim mạch, Đại học Y Hà Nội.
Fanpage: https://www.facebook.com/bomontimmachdhy/

—————————————-

HỘI NGHỊ TIM MẠCH TOÀN QUỐC NĂM 2019 (buổi 3): CÁC CẤP CỨU TẠI CƠ SỞ: https://www.youtube.com/watch?v=GmELmqN8hag&list=PLE4lNehQOYe-_2K8wJyXZzY8L3qnHlF80&index=2

Tiếp cận bệnh nhân KHÓ THỞ

Nguồn: https://phumanh.com/