Tổ sư HUỆ NĂNG P1 – Tổ thứ 33 – 33 vị Tổ Thiền Tông – HT Thích Thanh Từ | Phật Pháp Nhiệm Màu

9

Tổ sư HUỆ NĂNG P1 - Tổ thứ 33 - 33 vị Tổ Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ | Phật Pháp Nhiệm Màu

Tổ Huệ Năng, sanh năm 638 dương lịch, tịch 713, thọ 75 tuổi. Người ở nước Đường, cha tên Lư Hành Thao, mẹ tên Lý Yến Thị. Cha Ngài làm quan ở tỉnh Nam …

Tổ sư HUỆ NĂNG P1 – Tổ thứ 33 – 33 vị Tổ Thiền Tông – HT Thích Thanh Từ | Phật Pháp Nhiệm Màu

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE