Trà sữa 20 loại thạch tự chọn 100% nhà làm chỉ 20k ở Cộng Hòa

Trà sữa 20 loại thạch tự chọn 100% nhà làm chỉ 20k ở Cộng Hòa

Trà sữa Số đỏ nhà làm, với 20 loại thạch tự chọn như thạch cà phê, thạch củ năng, thạch khoai môn, trái cây… hương vị 100% nhập khẩu.
Thương hiệu độc quyền chỉ 20k/ly ở 158 Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Trà sữa 20 loại thạch tự chọn 100% nhà làm chỉ 20k ở Cộng Hòa

Nguồn: https://phumanh.com/