TRẮC NGHIỆM TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA TRONG PHÂN LI ĐỘC LẬP

TRẮC NGHIỆM TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA TRONG PHÂN LI ĐỘC LẬP

Tính tỉ lệ giao tử đối với một tế bào trong quy luật phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen là khá khó khăn nếu chúng ta không nắm vững lý thuyết.
Hãy thử test khả năng của mình nào.
Chi tiết có trong link: https://youtu.be/8nFAqOU5C78 CHINH PHỤC KÌ THI VTV7

TRẮC NGHIỆM TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ TỐI ĐA TRONG PHÂN LI ĐỘC LẬP

Nguồn: https://phumanh.com/