Trăm kế "hút" vốn đầu tư của Startup Việt trong thời Covid-19 | VTC1

2

Trăm kế "hút" vốn đầu tư của Startup Việt trong thời Covid-19 | VTC1

VTC1 | Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Việt Nam vẫn trở thành một điểm sáng, với thành công của nhiều Startup trong việc hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net
#vtc1 #vtcnow

Trăm kế "hút" vốn đầu tư của Startup Việt trong thời Covid-19 | VTC1

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE