Trang địa phương ngày 28/04/2021

Trang địa phương ngày 28/04/2021

Có những nội dung chính:
– HĐND huyện Con Cuông: nhịp cầu nối giữa Đảng và nhân dân.
– Nghi Lộc: Hiệu quả từ nguồn vốn vay nhà ở xã hội.
– Hoàng Mai: chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón khách du lịch năm 2021.

Trang địa phương ngày 28/04/2021

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *