Triệu chứng và Cách phòng chống Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò

6

Triệu chứng và Cách phòng chống Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò

Triệu chứng và Cách phòng chống Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò Triệu chứng: – Trâu bò sốt cao, có thể trên 41 0C – Bỏ ăn, suy nhược và gầy yếu. – Xuất hiện …

Triệu chứng và Cách phòng chống Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE