Trồng nho hạ đen thu 20 tấn/ha/năm? | VTC16

6

Trồng nho hạ đen thu 20 tấn/ha/năm? | VTC16

VTC16 | Nho hạ đen khi trồng ở phía Bắc có thể cho năng suất lý thuyết đạt tới 20 tấn/ha/năm cho 2 vụ thu hoạch. Cao hơn so với mức trung bình của thế giới …

Trồng nho hạ đen thu 20 tấn/ha/năm? | VTC16

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE