[TRỰC TIẾP] CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH NGÀY 01/04/2021

6

[TRỰC TIẾP] CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH NGÀY 01/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH NGÀY 01/4/2021 ⏱ Thời gian: 14h00, thứ năm, ngày 01/4/2021 ‍⚕️ Chủ trì: PGS.TS. Đào Xuân Thành, Phó Giám đốc Bệnh …

[TRỰC TIẾP] CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH NGÀY 01/04/2021

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE