[Tự học Guitar] #16 Hợp âm trưởng |Luyện hợp âm

7

[Tự học Guitar] #16 Hợp âm trưởng |Luyện hợp âm

Hallo,

Xin lỗi vì sự ra video không được thường xuyên của mình~
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập Guitar cũng như chăm ra vid hơn~

Hôm nay mình tập HỢP ÂM TRƯỞNG
Các bạn có thể vừa xem vid vừa tập theo cho vui nè~
Mọi người cùng nhau cố gắng nhé!!!

#nnbhims #tuhocguitar #luyenhopam #hợpâmtrưởng

[Tự học Guitar] #16 Hợp âm trưởng |Luyện hợp âm

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE