TỰ HỌC IELTS TẠI NHÀ VÀ ĐẠT 8.0 NGAY LẦN THI ĐẦU TIÊN: Những điều mình muốn chia sẻ

TỰ HỌC IELTS TẠI NHÀ VÀ ĐẠT 8.0 NGAY LẦN THI ĐẦU TIÊN: Những điều mình muốn chia sẻ

-Sách tự học Grammar: English Grammar In Use của Raymond Murphy
-Từ điển online: Cambridge English Dictionary
-Sách tự luyện kỹ năng Ielts: Ielts with Barron, Ready for Ielts của Sam McCarter
-Nguồn đề: bộ 14 đề của Cambridge Ielts, làm test format thi IELTS trên máy của trang IELTS online test (google là ra)
-Các kênh youtube mình xem:
+Speaking: Ielts speaking success, Oxford Online English
+Writing: Ielts with Liz
+Vocab + Grammar upgrade: IELTS with Datio, Ielts fighter, BBC learning English

TỰ HỌC IELTS TẠI NHÀ VÀ ĐẠT 8.0 NGAY LẦN THI ĐẦU TIÊN: Những điều mình muốn chia sẻ

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *