TỰ HỌC PHONG THỦY #12 – Quy trình Khai Quang Điểm Nhãn – Cách khai quang tượng thần phật

TỰ HỌC PHONG THỦY #12 - Quy trình Khai Quang Điểm Nhãn - Cách khai quang tượng thần phật

TỰ HỌC PHONG THỦY #12 – Quy trình Khai Quang Điểm Nhãn – Cách khai quang tượng thần phật

Tường Minh trong tiếng Việt có nghĩa là rõ ràng, minh bạch, không che giấu. Việc đặt tên học viện là Phong Thủy Tường Minh thể hiện sứ mệnh của chúng tôi.

Website: www.huyenkhongtamnguyen.com
www.phongthuytuongminh.com
Email: info@tuongminhfengshui.com
FB: www.facebook.com/phongthuytuongminh
Youtube: www.youtube.com/phongthuytuongminh
Địa chỉ: 793/49/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +028 6681 4141 – Mobile: 0981229461
#phongthuytuongminh #phongthuyvietnam #masternguyenthanhphuong

TỰ HỌC PHONG THỦY #12 – Quy trình Khai Quang Điểm Nhãn – Cách khai quang tượng thần phật

Nguồn: https://phumanh.com/