Tự học V-Ray Sketchup 2.0 Tập 7 : Một số vật liệu đặc biệt hay dùng

Tự học V-Ray Sketchup 2.0 Tập 7 : Một số vật liệu đặc biệt hay dùng

Hôm nay tôi gửi tới các bạn video cuối cùng của phần vật liệu, đó là hướng dẫn tạo một số loại vật liệu hay dùng.
Các bạn nhớ so sánh với kiến thức buổi trước để rút ra kinh nghiệm nhé. Thực ra chả có gì ngoài câu khẩu quyết mà tôi đã nói đâu.

Để cập nhật kiến thức mới về Vray Sketchup, các bạn có thể tham gia vào group học tập của trung tâm Ceotic Studio tại địa chỉ sau
https://www.facebook.com/groups/SUSU.HOANGANH
hoặc liên hệ mình theo sdt 0947801305

Tự học V-Ray Sketchup 2.0 Tập 7 : Một số vật liệu đặc biệt hay dùng

Nguồn: https://phumanh.com/