Tự Luyện Nói Tiếng Anh trong 10 Ngày

Tự Luyện Nói Tiếng Anh trong 10 Ngày

Đây là Chủ đề 1 trong Series One Minute English nhé. Thử thách 1, Tự Thoại. Topic life: http://alexdsing.com/10-ngay-de-thay-doi-luyen-nghe-tieng-anh-ngay-1/?fbclid=IwAR1-GRDMp3NGfFeQP8h_SBS_ixtFWO9Awy8tl0gIWH2fR1voYh_tnCk-Bdk

★Còn đây là toàn bộ DVD + Sách Học Tiếng Anh từ Căn Bản: Gồm khóa Phát Âm + Luyện theo Chủ Đề: http://alexdsing.com/24-ngay-thanh-thao-nghe-noi-tieng-anh-tu-mat-goc/

★Còn đây là DVD và sách học tiếng Anh qua bài hát Âu Mỹ nổi tiếng: http://alexdsing.com/?p=235

★Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/alexdmusicinsight/
═─————————
Subscribe để xem các video tiếp theo nhé.

Tự Luyện Nói Tiếng Anh trong 10 Ngày

Nguồn: https://phumanh.com/