[VERCO] Hạn mức tín dụng – Vay vốn ngân hàng

[VERCO] Hạn mức tín dụng  - Vay vốn ngân hàng

Mô tả: Làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng? Phương pháp xây dựng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp dự trù được nguồn vốn hiệu quả? Trong khoá học “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp” chuyên gia tài chính Nguyễn Kim Hùng sẽ chia sẻ những phương pháp và cách làm hiệu quả, thực chiến!

[VERCO] Hạn mức tín dụng – Vay vốn ngân hàng

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *