[VIDEO 8] UNG THƯ TUYẾN GIÁP P3: ĐIỀU TRỊ- THEO DÕI VÀ DINH DƯỠNG

[VIDEO 8] UNG THƯ TUYẾN GIÁP P3: ĐIỀU TRỊ- THEO DÕI VÀ DINH DƯỠNG

Điều trị ung thư tuyến giáp bên cạnh phẫu thuật là lựa chọn đầu tiên trong hầu hết các giai đoạn, các liệu pháp điều trị bổ trợ như Iốt phóng xạ (Radioactive Iodine:RAI), Xạ trị ngoài (External beam radiotherapy:EBRT), Liệu pháp ức chế TSH (TSH suppression), hoá trị và liệu pháp trúng đích cũng đã góp phần giảm tỷ lệ tái phát và cải thiện sống còn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó việc theo dõi bệnh nhân cũng như những vấn đề về dinh dưỡng và một sốt lưu ý trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau điều trị cũng sẽ được trình bày trong video này. Mời các bạn cùng lắng nghe !
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCceuvIapwNzYuapQ6JHpE7Q?view_as=subscriber

[VIDEO 8] UNG THƯ TUYẾN GIÁP P3: ĐIỀU TRỊ- THEO DÕI VÀ DINH DƯỠNG

Nguồn: https://phumanh.com/