XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TRẮC NGHIỆM)

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TRẮC NGHIỆM)

Bài giảng gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc về xác suất của biến cố cấp độ từ cơ bản đến nâng cao bao gồm cả lý thuyết và các dạng bài tập đa dạng.
Video phân tích chi tiết, tỉ mỉ các câu hỏi, các em chỉ cần xem là hiểu liền!
Link đề thi:
https://drive.google.com/file/d/10FKDeCYwiWiXAxw2vSod6YtPdGZJYdB8/view?usp=sharing
Đáp án chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1PnPtQULOvOQdHgRjOhBMv1JLeWncdxxG/view?usp=sharing
Link Facebook:
https://www.facebook.com/ducnt2071993

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TRẮC NGHIỆM)

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *