YAMAHA R15 V3 có chi phí bảo dưỡng quá rẻ | Thanh TN Motovlog

YAMAHA R15 V3 có chi phí bảo dưỡng quá rẻ | Thanh TN Motovlog

Chi phí bảo dưỡng xe yamaha R15 v3 rất rẻ và rẻ nhất trong phân khúc 150cc thời điểm hiện tại.
Mua nhớt và xịt sên ủng hộ Thanh: https://shopee.vn/thanhtn1122?smtt=0.0.9
Facebook: https://www.facebook.com/ThanhTN.MotoVlog/
Thanh TN Motovlog
#thanhtn
#r15v3

YAMAHA R15 V3 có chi phí bảo dưỡng quá rẻ | Thanh TN Motovlog

Nguồn: https://phumanh.com/